PLANIFICACIÓ

En aquest apartat s’ha plantejat el projecte de forma adecuada per poder portar una bona organització, poder repartir el temps de forma correcte i poder calcular el cost total del projecte en relació a les hores que treballarem.

Tot i que sigui una aproximació, serveix per poder tenir un camí per on dirigir-nos. Despres i haurà desviacions, però l’organització és essencial.

Diagrama de GANTT

El diagrama de GANTT serveix per poder organitzar el temps i tenir un ordre a seguir durant tot el projecte. Tot i que hi haurà desviacions, aquest és l’ordre que veig més correcte per poder fer un bon seguiment i tirar el projecte endavant d’una bona forma i poden treballar cada etapa com és degut.

Pressupost del projecte

Pel pressupost del projecte s’han tingut en compte el nostre preu hora (23€, ja que al ser junior, no pot ser molt elevat), els dies dedicats a aquest projecte (54 dies) i les hores de treball diaries (2 hores).

Així doncs, tenint en compte que es treballen un total de 108 hores i cada hora es cobra a 23€, el resultat final és de 2592€ per a tot el projecte.

Fluxograma

El fluxograma és necessari per poder dibuixar un recorregut del projecte amb cada etapa clara, això evitarà desviacions i permetra tenir clara cada etapa.

Casat

El casat serveix per poder distribuir les pàgines del nostre manual en relació a la impresió.

M20 Manual 01 Planificació + Pressupost de disseny

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *