REVISIÓ DEL TREBALL

En aquest apartat es revisara el treball realitzat i es compararà la planificació feta a l’inici a com s’ha acabat realment. Per fer aquesta planificació s¡ha utilitzat un diagrama de Gantt, un fluxograma i s’ha planificat un presupost inicial.

FLUXOGRAMA

DIAGRAMA DE GANTT

El diagrama de GANTT serveix per poder fer una planificació incial del projecte, calculant les hores i els dies de treball i poder fer una bona organització. A més, també és util per poder fer un seguiment del projecte i veure si s’esta seguin l’organització del principi

Es pot observar que les etapes s’han seguit bastant bé. Hi ha casos, com per exemple el dels prototips o l’art final, que ha costat molt menys de tirar endavant gracies als apartats anteriors, que han permés fer un estudi bo que ha estalviat més temps a l’hora d’agafar diferents camins creatius.

En resum, s’ha seguit de forma adecuada el projecte.

PRESUPOST

 

Des del 20 de setembre del 2021 fins el dia 14 de gener, gràcies al GANTT, he programat el proces de realització del treball. Un cop he acabat, les hores i els dies han canviat de la planificació a la realitat, però han quedat plasmades.

Si tenim en compte que he treballat 1,5 hores cada dia (per cada apartat diferent) en un total de 110 dies, això dona 165 hores de treball. Aquestes 165 hores de treball s’han de multiplicar per 23, ja que és el meu preu hora (s’ha de tenir en compte que sóc principal i que, per tant, el meu preu hora no pot ser molt elevat). 

Així doncs, si es realitza la multiplicació el resultat total del projecte és de 3.795€. 

M20 MARCA 10 Revisió Planificació i Pressupost

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *