O-STOCKS

En aquest apartat es veurà ja l’art final de marca, és a dir, la marca oficial, sense esperar cap canvi més i amb tots els detalls fets.

Per poder arribar aquí primer s’ha agut de crear diferents prototips (entrada 06 de la web), fer enquestes, valorar opcions, crear, esborrar, comparar… i ara es repassaran una mica tots els apartats i, finalment, s’ensenyarà la marca.

PRE-TEST

Per una banda, s’ha fet un pre-test de la marca. Un pre-test consisteix en fer enquestes al nostre públic objectiu (en el nostre cas s’ha específicat que aquest és de 18 a 28 anys amb uns gustos específics) sobre la nostre marca, per tal de veure si estem arriban de forma adecuada a ell. És a dir, es fan preguntes sobre la marca, per exemple, es pot preguntar si prefereixen el logotip amb les lletres majúscules o mínuscules (ensenyant una mostra de cada exemple).

S’han de pensar i formular bé les preguntes, ja que aquestes han de donar opcions ràpides i que la persona que contesti tingui clar què respondre, sinó només respondran de forma aleatoria per tal de finalitzar el test.

No obstant, es pot comprovar si les respostes són pensades o fetes com s’acaba de dir, ja que si els resultats no tenen una resposta més votada que aconsegueixi una majoria notoria, voldrà dir que la pregunta no s’ha formulat bé (o que no és relevant per l’entrevistat).

Aquí es pot entrar al test formulat i es poden veure les seves respotes. És important tenir-les en compte ja que suposen la opinió del públic objectiu i si es realitza una marca que no concordi amb els gustos mostrats en aquest test, ens estariem equivocat, donat que no arribariem de forma correcte a ell.

No obstant, no omplen el 100% de la creació i el dissenyador és el que sap perque s’està creant, per exemple, la marca en mínucules o perque es fiquen uns colors específics. Així doncs, s’ha de buscar un equilibri entre els dos, però com més coincideixin, millor s’està realitzant el treball.

MARCA

A partir d’aquí, s’ha procedit a crear l’art final de la marca. Ja partíem dels diferents prototips i, per tant, el cami creatiu ja el teniem, ara nomes faltava retocar i afegir els ultims detalls per poder tenir la marca completa. 

Aquest han sigut els inicis de la marca, com es pot veure, s’ha passat d’una lletra més separada i fina a una lletra més junta i gran.

Aquest ha sigut l’últim camí a seguir, el resultat practicament final. Ja s’ha seguit aquesta línea i s’han modificat detalls apartir d’aquesta idea, com per exemple detalls visuals a les terminacions superiors; a la lletra S, C i K, no poden tenir la mateix proporció adalt que abaix, ja que sinó aquestes creen la sensació que la part superior es lleugerament més llarga.

També s’ha modificat la línea d’entre la O i la S, ja que quan s’imprimia amb una proporció petita desapareixia, s’han modificat algunes corves com la de la O, que sembla que sigui mes ample que les altres lletres, s’ha allegat la T i se li ha modificat el pal creuat, per tal que aquesta quedi més uniforme amb les altres lletres i establir un punt de centralització.

FINALITZACIÓ DE LA MARCA

Un cop s’han realitzat totes aquestes modificacions, s’ha passat a fer les últimes comprovacions i a finalitzar el treball. S’ha creat l’espai de proteccó, la reticula (per si es vol imprimir), la reproducció del logo (per comprovar si es pot reproduir en tots els tamanys), la creació del monocroma (no s’han tingut problemes ja que el meu logo es negre), el logo positiu i el logo en negatiu.

RETÍCULA

REPRODUCCIÓ DEL LOGO

ESPAI DE PROTECCIÓ

GESTIÓ DE COLOR I PERFIL

Per finalitzar, s’han agut de fer una gestió i perfils de color. Primer de tot, s’ha creat el logo en positiu (en CMYK i Pantone) i en negatiu (en CMYK i Pantone). Per fer-ho de forma CMYK simplement s’ha creat el color CMYK amb aquests valors: C=0 – M=0 – Y=0 – K=100/0 (segons si era en positiu o en negatiu).

Per fer el Pantone, s’ha seleccionat el logo al Illustrator i s’ha anat a ‘edicion>editar colores>volver a colorear con ajuste preestablecido>color individual’ i s’ha seleccionat el Pantone+solid coated.

PANTONE

CMYK

Finalment, s’ha fet un pdf de l’arxiu i s’ha comprovat que aquest ho tenia tot en regla. Per comprovar-ho s’ha utilitzat un perfil, el qual s’ha hagut de crear amb el nom de ‘PDFX4 FOGRA39 CMYK 300’ i se li han afegit els valors específics que havia de comprovar.

ART FINAL

Un cop realitzats tots aquests passos, ja podem dir que tenim l’art final de la marca:

M20 MARCA 08 Art final

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *