PROTOTIPS

Un cop dirigida la idea (mitjaçant els esbossos), s’han realitzat els primers prototips de la marca. En aquest apartat no s’arribara a obtenir l’art final de la marca, però gairabé, a falta de pulir els últims detalls (petites correccions que millorin el resultat final).

Primer de tot s’ha de tenir en compte d’on venim; quins valors volem representar i quins esbossos generals s’han realitzat.

En relació als valors, s’ha volgut representar seguretat, juventut, profesionalitat i qualitat, respectivament. Per representar-ho, s’han buscat tipografies de pal sec i jugar amb blancs.

Valors de marca

Esbossos

A partir d’aquí, s’ha escollit la tipografía senyalada amb la  segona fletxa rosa. S’ha creat mitjançant una retícula, la qual, tot i que no s’ha de seguir al 100%, permet fer la marca d’una forma proporcional. 

Tot seguit, s’han fet diferentes proves, ja que han anat apareixent problemes, com per exemple en l’espai de la línea central, el grosor de l’asta, el tipus de terminacions… que no permetien representar el que es volia trasmetre amb la marca.

Finalment, s’ha escollit la primera de totes les proves que es poden visualitzar, la qual, personalment, crec que representa correctament els valors d’O-stocks (s’ha de rocrodar que queda retocar petits detalls).

Tot i quedar algún petit retoc, ja s’han pogut fer la reproducció de la retícula (per si es vol imrimir), la reproducció del logo en diferents tamanys (per comporvar fins a quants milímitres es pot reproduïr) i l’espai de proteccó (espai que ha de quedar en blanc sempre per tal d’evitar que la marca quedi sobreposada i es pugui distinguir bé).

En definitiva, O-sotcks es representara d’aquesta forma:

M20 MARCA 06 Prototips

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *