La realització del contrabirefing ha servit per explicar a la perfecció al projecte. Aquesta explicació és clau per poder saber que es vol exactament, ja que si no es planteja d’una forma perfecte el projecte, ens podem trobar en la situació d’haver d’escollir un punt no estudiat abans, així doncs, es podria arruinar el projecte per una mala preparació.

M20 MARCA 01 Contrabriefing

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *