MAQUETA FINAL

En aquest apartat s’ha realitzat l’art i maqueta final del manual de marca d’O-STOCKS.

El treball anterior del manual ha sigut molt precís i detallat, per tant, un cop corregit els errors de la primera maqueta, s’ha vist que pràcticament no necessitava canvis, a part de petits detalls que, més que errors, són apartats a millorar per deixar el manual perfecte.

Així doncs, els errors que hi ha hagut són: treure el número de pàgina de l’índex, ensenyar com queda la retícula de la marca a sobre d’ella, arrodonir de 56,6929 px a 57 px del format mínim de reproducció i tocar el traking de diferents paràgrafs per perquè es vegin bé estèticament.

Com ja sha dit, són petits detalls que s’havien passat per alt o que fan millorar el resultat final, un cop arreglats, ja s’ha fet la maqueta final i s’ha imprés. En relació a a coberta, tot i ser difícil, s’ha aconsegut troquelar el nom de la marca (O-STOCKS), tot i que el material no ha pogut ser el escollit inicialment (per temps no s’ha pogut aconseguir).

El resultat final del manual de marca ha sigut aquest:

Un cop vist el manual per complet i poden analitzar tot el procés, es poden treure diferents conclusions i veure les coses que s’han realitzat correctament i les que no.

Per una banda, la organització i la distribució del temps ha sigtu molt bona, no hi ha hagut problemes de temps ni s’han deixat coses per fer per culpa de no poder arribar a entregar correctament. 

Essent el primer manual ha sigut molt bon treball, amb l’elecció dels materials i poden plasmar la idea principal del que es vol tramentre al resultat final. Tanmateix, és el primer de tots, així que encara queda molts experiència, ja sigui amb el domini dels elements com en saber moure’s per poder aconseguir els materials o, en aquest cas, troquelar, bé.

M20 Manual 09 Art Final + Maqueta Final

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *