REVISIÓ DE LA PLANIFICACIÓ

Diagrama de GANTT

El diagrama de GANTT serveix per poder organitzar el temps i tenir un ordre a seguir durant tot el projecte. Tot i que hi haurà desviacions, aquest és l’ordre que veig més correcte per poder fer un bon seguiment i tirar el projecte endavant d’una bona forma i poden treballar cada etapa com és degut.

Un cop finalitzat el projecte, el diagrama de GANTT s’ha de revisar, ja que és impossible que s’hagi seguit exactament el mateix camí que s’havia planejat, llavors és important saber quines desviacions hi ha hagut i el perquè d’aquestes.


Primerament, a l’entrega 1, la planificació no s’ha fet amb els mateixos camins, però no és rellevant, pel fet que no ha sigut problema (és ràpida de fer). Amb relació al mindmap i als esbossos, s’ha endarrerit i allargat, ja que, com en tots els projectes, sempre és valuós agafar unes bases sòlides, així que, si és possible, és millor preparar bé el projecte.


S’ha compensat amb la segona entrega, on gràcies a les bases que s’han agafat, realitzar la primera maqueta i les seves imatges corresponents ha sigut més fàcils, per tant, s’han fet amb menys temps de l’esperat.


Finalment, l’entrega final ha sigut més caòtica. Aquest desajust és degut a la combinació dels diferents projectes, on han agafat més importància i han fet que el manual quedi enrere, queden els temps molt ajustats.


Les conclusions del treball no són dolentes, ja que no ha variat molt la planificació a la realitat i, les desviacions que hi ha hagut són totalment normals i s’han solucionat bé.

Pressupost del projecte

Preu = 24€/h

Dies de treball = 54  ->  Dedico dues hores de treball al dia = 108 hores de treball totals

24 x 108 = 2592 € totals

D’aquest preu s’ha de treure un marge de benefici que, com el seu nom indica, d’aquí es treu els beneficis que s’obtindran del projecte:

2592 x 1’20 = 3.110 preu final

Fluxograma

El fluxograma és necessari per poder dibuixar un recorregut del projecte amb cada etapa clara, això evitarà desviacions i permetra tenir clara cada etapa.

M20 Manual 08 Revisió Planificació i Pressupost de disseny

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *