INICI DE LA CREACIÓ: PRIMERA MAQUETA

Un cop arribats a aquesta part del camí, toca començar ja la maquetació del manual. Els passos fets anteriorment ens poden servir per poder fer-ho sense por.

En comparació a la planificació, ha hagut bastants canvis, però l’analisi i planificació feta anteriorment ha servit per poder començar amb una base sólida.

Recordem que  s’ha buscat un manual groixut, que ajudi a representar els valors que volem transmetre (seguretat, joventut, profesionalitat i qualitat). Es vol representar, també, sencillesa, a partir d’un manual minimalista, on tot queid a mans del disseny i la distribuició dels elements.

És a dir, el text passa a un segon pla, i tot es representa de forma visual. Per això ha sigut molt important aquest apartat de documentació (personalment veig que s’ha fet de forma correcte) i els seguents apartats, ja que si no s’aconsegueix aquest objectiu, no podrem expressar la marca de cap forma, ja que els text no ens podrà salvar.

En en nostre cas s’ha de recordar que la encuadernació escollida és amb cargols. Això vol dir que no s’ha hagut de fer casat, ja que l’encuadernació en aquest cas es faria amb els fulls sols, sense requerir signatiures.

La creació del manual ha seguit aquests procediments:

Estructura interna

Abans de començar, s’ha hagut de fer una introspecció i valoració dels apartats anteriors, per poder seguir el camí que s»havia marcat.

Un dels apartats era la distribució de les parts del manual, a traves d’un ‘planillo’.

En comparació al planillo anterior, s’han vist falles, ja que no s’han vist pàgines suficients, així que s’ha tornat a organitzar.

Aquest planillo és un esquema o esbós del manual que es realitza, així que un cop fet aquest, quan es posa en practica, pot haver desviacions que facin canviar l’ordre. No obstant, s’ha de fer que aquest es segueixi lo màxim posible.

Test de llegibilitat

El test de llegibilitat serveix per poder escollir una tipografia i poder comporvar que aquesta es pot llegir correctement. 

Normalment es solen esollir dues tipografies, ja que si s’escolleigen més es poden produïr problemes, ja que la tipografia ha de representar els valors de la marca, així que com menys tipografies millor.

En el nostre s’ha treballat molt bé aquest apartat, ja que amb una sola tipografia s’ha pogut obtenir tot el que busquem.

La tipografia escollida ha sigut la NUNITO.

Retícula

Un cop escollida la tipografia, s’ha creat la retícula adaptada a la mateixa.

A més, dins la retícula també s’han afegit la col·locació de la secció i de la pàgina.

Manual: text, imatges, elements i maquetació.

Ja fets tots els controls i preparació previa, ha tocat començar la maquetació del text, els elements (com per exemple els títols o els recursos utilitzats) i les imatges.

Recordem que el manual havia de ser amb tres idiomes i això ha causat bastants problemes en la distribució, ja que ocupava molt d’espai. L’idioma escollit, analitzant el target i la localització, ha sigut el castella, acompanyat del català i l’angles.

Així doncs, tot i haver fet anteriorment una planificació de la distribució, ha sigut difícil, ja que quan s’ha començat a maquetar, s’ha observat que certs elements quedaven malament. 

Per una banda, pel fet d’haver d’incluïr els tres idiomes, hi ha hagut problemes en la distribució, ja que inicaialment no s’havien planificat tantes pàgines. Així doncs, s’ha hagut d’adaptar una mica el text, però, com que el manual es volia fer amb estil minimalista i poc text, no ha sigut dificil adaptar-se. 

Per altre banda, també ha resultat un problema la distribució del text, ja que un cop redactat, resultava que hi havia bastants caràcters. Tampoc ha sigut un problema, ja que a la retícula hi havia 6 columnes, per tant, en comptes de fer el text tant vertical, s’ha jugat més amb les columnes.

En relació al color, també s’ha decidit que, apart del blanc i negre, s’ha afegit un color corporatiu més, per tal de poder representar els valors més fàcilment i crear contrast. Aquest color és el tronja (RGB (242, 127, 29)).

Principalment, aquests han sigut els problemes i dificultats més importants que ha comportat la cració del manual. 

Tot i aquestes complicacions, s’han pogut solucionar les dificultats, podent avançar correctament i quedant aquest resultat (per presentar-lo aquí, s’han tret les dues pàgines de cortesia del principi i del final. En total són 28 pàgines):

Manual: coberta

Per a la coberta, es volia fer un joc des colors escollits dels materials: negre per la coberta i blanc per la tripa. Així doncs, la coberta s’ha troquelat amb el nom de la marca, és a dir, la marca s’ha retallat i el color de la mateixa s’omplirà amb el de la tripa. Quan s’agafi/s’obri la pàgina, es veurà aquest espai buit.

Per fer-ho, s’ha creat l’arxiu, amb solament la marca d’O-STOCKS (aquest és el disseny que es vol fer) i s’ha preparat per troquelar a la Consberg.

 

Imposició

Per a la imposició, en aquest cas, el manual tracta d’una encuadernació amb cargols. És a dir, els fulls s’enganxen sols: es pot fer una imposició fácil. Per tant, simplement s’ha fet el pdf com a pàgines (i no com a plegs) i s’ha agafat un DINA3, dividint la primera meitat del manual a un cantó i l’altre maitat a l’altre cantó.

Per fer l’imposició s’ha utilitzat el programa de Fiery Command WorkStation (com operador)

Materials

Per entendre l’elecció dels materials, també s’ha de tenir en compte l’enquadernació escollida. La nostre és l’enquadernació amb cargons, la qual consisteix en ajuntar les fulles apartir de dos cargols que travesen tot el llom (apartir d’una perforadora).

Aquesta no deixa de ser ecónoimca i alhora permet donar un toc de més luxe, cosa que permet seguir amb els meus valors.

COBERTA

 

Per la coberta s’ha escollit una catulina estucat mat dues cares de 300 gr/m2 amb color negre.

L’eleccio d’aquest material permet seguir amb els valors que es volen representar: la seguretat que la qualitat que transmet pot traspassar els valors de la marca al manual.

Tot això gràcies a la seva tacte llis i brillant (tampoc molt, essent mate), la seva gran opacitat i el seu grosor considerable, que fa que es senti amb rígid i sólid.

 

TRIPA

 

Per la tripa s’ha escollit un paper estucat mat dues cares de 120 gr/m2 amb color blanc.

Amb la intenció de seguir representant els valors de la marca, s’ha seguit la mateixa línea, essent el mateix material que a la coberta. Tanmateix, és el color contrari i el seu gramatge baixa també notoriament, ja que en aquest cas també esta destinat a ocupar tota la part de la tripa.

El dos colors junts també representen en sí a la marca, ja que son els seus dos corportatius.
Les seves característques permeten que sigui el millor material pel catàleg: els estucats estan tractats especialment per manuals, poden donar peu a un millor tractament de les imatges.

Això no impedeix que el text quedi a un segon pla: la seva llisor, tacte, opacitat i blancor permet llegir amb comoditat.

S’ha de tenir en compte que això és la primera maqueta. Tot i ser practicament l’art final, hi ha petits detalls a pulir encara, i que permetran que el manual quedi perfecte.

M20 Manual 06 Primera Maqueta

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *