CREACIÓ I GESTIÓ DE LES IMATGES

Aquesta entrega s’ha fet per crear les imatges que s’utilitzen al manual. Aquestes imatges són de les utilitats i aplicacions de la marca en diferents espectes:

  • Targeta de visita
  • Papereria (sobre de documentació)
  • Web i dispositius mòbils (responsive)
  • Xarxes socials
  • Caixa de sabates
  • Dessuadores
  • Tasses
  • Adhesius
  • Clauer

Aquestes imatges s’han treballat apartir de mokups de Freepik, desde Photoshop. S’han treballat amb una lineatura de 155 lpp i RSD de 1200 ppp. És a dir, la resulucio de les imatges és de 300 px/pulgada. 

La resolució i el tamany és l’últim apartat a treballar, ja que primer s’ha de tenir decidit la posició i l’espai que ocuparan dins del manual. Un cop decidit, s’ha fet servir l’automatizació en lot. Aquesta funcio permet que certs passos que es facin a un document, es facin en tots. 

Això ha permés que primerament ens centrem únicament en la creació i modificació dels mokups i, seguidament, de forma ràpida, s’ha pogut establir el tamany i la resolució de totes les imatges, ja qu aquest pas sempre és l’ultim.

Seguidament, aquest ha sigut el resultat de la primera maqueta de tot el manual (veure’s apartat 6 per a tota la informació):

M20 Manual 05 Gestió de la imatge

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *