CAMINS CREATIUS MANUAL O-STOCKS

En aquest apartat veurem tots els camins que s’han seguit per poder orientar el nostre manual cap a una direcció bastant concreta. Aquest apartat i el de docuemntació van bastant lligats, i segurament en aquesta explicació es repetiran bastantes coses que es poden llegir en la documentació.

Brainstorming

Si en fixem en el brainstorming, podem veure les idees principals que hem agafat i hem decidit a partir de la documentació.

Per una banda podem veureels valros que es volen transmetre amb el manual, el tipus d’enquadernació plantejat (amb cargols), la tipografia que es vol utilitzar, els colors, els materials escollits i l’estil que es vol representar.

Marges

Els marges s’han escollit després de saber les mesures del manual i la seva enquadernació. Així doncs, la nostre enquadernació és amb cargols i un DIN A5 horitzontal. Per aquesta raó, la part del llom s’ha deixat més espai i, volent representar més imatges que text, s’ha pogut fer ocupant bastant d’espai.

Test de llegibilitat

S’han fet diferents test per poder escollir una tipografia. Aquesta s’ha esscollit tenint en compte els valors que es volen representar i fent comprovacions amb test de llegibilitat.

La tipografia escollida ha sigut la Nunito, amb un tamany de 11pt i un interlineat de 14pt.

Retícula germanosuiza

Per la retícula, hem fet servir una retícula germanosuiza, aquesta és util per poder dividir amb files i columnes i, alhora, permet el text quedi adaptat correctament.

Per poder-ho fer s’han hagut de tenir fet el test de llegibilitat i els marges ja decidits, ja que partim d’aquesta base.

S’ha començat amb la nostre tipografia (Nunito – 11pt – interlineat de 14pt) i s’han creat guies amb la mida de la caixa de text. A partir d’aqui, al primer cop no ha cuadrat, per tant, s’ha anat adaptant per tal de poder encaixar-ho bé.

Materials i parts del manual

L’enquadernació amb cargons consisteix en ajuntar les fulles apartir de dos cargols que
travesen tot el llom (apartir d’una perforadora).

Aquesta es l’enquadernació que faré servir, no deixa de ser ecónoimca i alhora permet
donar un toc de més luxe, cosa que permet seguir amb els meus valors.

  • Per a la coberta i sobre coberta: paper estucat mat (dues cares) de color negre – 300gr/m2.
  • Per a l’interior: paper estucat mat (dues cares) de color blanc – 120gr/m2.

En relació a les parts del manual, recordem que aquest volia tenir un aspecte minimalista, llavors, es vol seguir un patró que consisteixi en un títol de l’apartat a la part esquerra (és a dir, a les pàgines pars) i una representacio visual a la part dreta (a les pàgines impars).

M20 Manual 03 Camins creatius

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *