DOCUMENTACIÓ MANUAL O-STOCKS

Per a la creació del manual de marca, s’han de tenir en compte diferents aspectes i els valors que la marca vol representar, donat que si la nostre marca vol representar, per exemple, seguretat, es poden descartar diferents opcions abans de començar, així podem escollir més facilment.

Així doncs, recordem que la nostre marca vol transmetre seguretat, joventut, profesionalitat i qualitat (en aquest respectiu ordre). Tot i que la marca sigui una cosa i el manual una altre, s’han de seguir idees similars per poder mantenir una línea i poder fer que les dues conectin de forma correcte.

PINTEREST I TRELLO

A partir d’aqui, s’ha començat a escollir un camí i a preciçar les idees, tenint en compte el tipus de format que volem, l’estructura interna, la tipografia que utilitzarem, l’estil del disseny, el tipus d’encuadernació i els colors. 

Format

DINA 5 (148 × 210 mm)

Estructura interna

Introducció

Justificació de la necessitat del manual. A qui va dirigit…

La marca

Desenvolupament de la marca. Retícula i proporcions, espai de protecció, tamany mínim de reproducció, tipografies principals i secundàries…

Colors

Definició i raonament dels colors de la marca en diferents sistemes i espais: Pantone, CMYK, RGB, WEB (tots els coneguts), RAL, Vinil…)

Composicions

Propostes de reproducció (una tinta a color, una tinta en negre, una tinta negatiu, grisos) i plantejaments no acceptats de la marca (intoleràncies)

Aplicacions

Targeta de visita, papereria, aplicacions en pantalla (web) i dispositius mòbils (smartphones, tablets, web responsive), XXSS,, i altres 5 productes a escollir. 

Tipografies

Per poder escollir les tipografies s’han de tenir en compte dos apartats: per una banda, que la tipografia escollida segueixi la línea de la nostre marca i, d’altra banda, que aquesta sigui adecuada i es pugui llegir be i es pugui adaptar al manual.

Així doncs, hem de tenir en compte que la tipografia ha de ser bastant bàsica.

Primerament, s’ha fet la prova amb les 5 tipografies que, personalment, crec que s’adaqüen millor a la marca:

Un cop fet aquest test, ja es pot comprovar quina tipografia pot quedar millor, així doncs, finalment, despres de fer dues comprovacions més avançades, s’ha escollit la tipografia Nunito.

Estil de disseny

Es vol crear un manual minimalista, és a dir, amb poc text i amb representacions molts visuals. Això es fa per presentar la marca rapidament i sense endinsar-nos molt, ja que es faria pessat; en aquest cas si que podriem dir que una imatge val més de mil paraules.

A part, el seu disseny és bàsic i, a la portada de la coberta, es vol troquelar el nom, fent que la marca no quedi impressa.

Enquadernació

Estem parlant d’un manual que solment tindrà 16 pàgines + coberta i sobrecoberta, llavors no es pot plantejar l’opció de tapa dura.

Així doncs, ens hauriem de centrar en una enquadernació en rústica. A partir d’aquí, s’havien plantejat tres opcions diferents:

Enquadernació japonesa

L’enquadernació japonesa consta d’un procés de cosit de forma artesanal a partir d’una tècnica única japonesa.

Aquest tipus d’enquadernació té molts punts positius, com per exemple l’artesania i el sentiment de ser proper. Tanmateix, no és el més viable per la meva marca, ja que transmet antiguitat i s’oblida bastant de la seguretat i la joventut.

Enquadernació en grapa

L’enquadernació en grapa resulta una solució ràpida, económica i duradera. Aquesta consisteix en grapar el manual per la part del llom i així unir les signatures.

Aquesta solució, tot i ser bona, no seria la millor per meu manual, ja que deixaria enrere alguuns valors, sobretot la seguretat.

ENQUADERNACIÓ AMB CARGOLS

L’enquadernació amb cargons consisteix en ajuntar les fulles apartir de dos cargols que travesen tot el llom (apartir d’una perforadora).

Aquesta es l’enquadernació que faré servir, no deixa de ser ecónoimca i alhora permet donar un toc de més luxe, cosa que permet seguir amb els meus valors.

Colors

Negre ‘absolute’ i blanc.

Materials

Coberta

Estucat mat – 300 gr/m2

 

Tripa

Estucat mat – 120 gr/m2

Conclusions

Per aquest apartat de documentació, hem de treure conclusions. Aquetstes no ens han de donar un camí exacte a seguir, però si que ens han de començar a dirigir a marcar un obejtiu final.

Així doncs, hem de buscar un manual groixut, que ajudi a representar els valors que volem transmetre (seguretat, joventut, profesionalitat i qualitat).

Els resultats que s’han llegit anteriorment ajuden en tot aquest procés. Es vol representar, també, sencillesa a partir d’un manual minimalista, on tot queid a mans del disseny i la distribuició dels elements.

És a dir, el text passa a un segon pla, i tot es representa de forma visual. Per això ha sigut molt important aquest apartat de documentació (personalment veig que s’ha fet de forma correcte) i els seguents apartats, ja que si no s’aconsegueix aquest objectiu, no podrem expressar la marca de cap forma, ja que els text no ens podrà salvar.

M20 Manual 02 Documentació

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *