AVALUACIÓ FINAL ECOMMERCE

Aquesta ha sigut l’última entrega d’aquesta activitat, donant per finalitzada la creació de l’E-commerce, és a dir, en aquesta entrega ha hagut de quedar una web totalment funional.

Donant aixó per fet, ja que, no essent així, el treball seria un fracàs total, s’ha de mirar més enllà. S’han de valorar els coneixements obtinguts i analizar els fallos per progressar.

El treball fet ha sigut molt bo, tant com en nivell disciplinari com en resultat final, ja que tot el camí de documentació i la creació de la web no només s’ha fet, sinó que considero que ho he aprés per poder fer-ho en un futur.

No obstant, no s’han treballat tots els apartats d’una web, així que l’únic que s’ha extret d’aquesta activitat són uns bons fonaments per poder seguir aprenent amb una base sólida.

M20 ECOMERCE 12 Avaluació

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *