E-COMMERCE O-STOCKS

En aquest apartat es veu com seria la presentació de la web de la marca, ja que aquesta finalment no es farà.

Així doncs, primerament es presentaria el home els seus diferents apartat, com per exemple ‘contacto’, ‘cookies’, ‘about’… 

Després es resaltaria els apartats importants, com les entrades de blog i el treball que comporta fer-les: s’ha hagut de fer un analísi del SEO, ja que un bon SEO comporta que la teva web tingui més visibilitat, és a dir, aconsegueix més clients i més ingressos.

També s’ensenyarien els productes: les Nike Dunk low, Nike Dunk high i les Nike Air Max 1. Juntament amb elles estan els microsites, que també és un punt important a destacar.

M20 ECOMERCE 11 Presentació

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *