SEM SEO

Aquesta entrega ha servit per poder fer un bon posicionament de la web, per una banda, a partir de les diferents entrades a la web i, per l’altre, analitzant el posicionament de la propia web. També s’han treballat els a nuncis, però no han sigut acceptats, així que aquest apartat no s’ha pogut fer.

Entrades

Aquí s’han treballat les entrades per tal de que el posicionament de la web millori.

Posicionament

Aquí hem analitzat el posicionament de la web (que s’analitza tenint en compe els elements de la web i com estan tractats) i la diferencia entre el dia 28 d’abril i el 24 de maig. Aquesta diferencia no és notoria, ja que com no s’han pogut activar els anuncis, no s’ha publicitat la web per rebre visites.

M20 ECOMERCE 10 SEM SEO

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *