PRODUCTES

Un cop creada i distribuida tota la web, s’ha passat a crear tots els productes de la mateixa. S’han fet un total de 12 productes, els quals són 12 vambes diferents distribuïts en 3 categories: nike dunk low (5), nike dunk high (4) i nike air max 1 (3).

Es podria dir que tots els productes segueixen un patró, una breu descripció segons la seva categoria, la seva imatge corresponent i un preu diferent segons la seva talla.

El preu que se li estableix a la vamba ve regida pel mercat, és a dir, no es poden fer competències de preus.

Així doncs, també s’ha establert al producte una mida, un pes i la gestó d’inventari, per així poder controlar el stock.

PROCÉS DE CREACIÓ

RESULTAT FINAL

Microsites

Un cop creats tots els productes, s’ha procedit a fer els microsites dels mateixos. Aquests microsites consisteixen en un petit apartat el qual es descriu de forma detallada el producte, explicant coses bàsiques del mateix i destacant les seves característiques principals, sense arribar a ser una pàgina de compra (tot i que es pot afegir un apartat per poder comprar-lo).

En el nostre cas, es venen tres productes diferents: Nike Dunk Low, Nike Dunk High, Nike Air Max 1. S’ha creat un microsite per a cada una de les categoríes i, al final, s’ha afegit una opció de compra.

No esta molt ben treballat, però no s’han pogut realitzar completament per qüestió de temps, així que per les següents entregues es milloraran.

M20 ECOMERCE 06 Productes

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *