PRIMERA ENTREGA

Aquesa ha sigut la primera entrega de l’apartat de l’Ecommerce. Personalment veig que s’ha fet un bon treball i s’ha escollit una bona plantilla. 

És a dir, s’ha començat a seguir un bon camí i s’han plantat a¡bones bases. Tanmateix, es tenen bastants dubtes, ja que el tema de la creació de webs és totalment nou, així que per poder avançar s’hauràn de corregir diferents apartats, com per exemple, l’organització web.

En resum, tot i els fallos s’ha iniciat un bon camí i s’ha portat amb una bona organització, ja que també s’ha de tenir en compte que s’han combiant altres entregues.

M20 ECOMERCE 04 Avaluació

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *