ECOMMERCE: PER COMENÇAR A CREAR

Un cop documentat, toca començar el procés de creació. Això no vol dir que comencem a crear la pàgina web, abans es comença a agafar camins i a distribuir com seria la nostre web.

Punts importats

Abans de començar s’ha de recordar que es vol seguir els mateixs valors que s’han tingut en compte amb la marca i el manual.

Així doncs, volem representar seguretat, joventut, profesionalitat i qualitat, respectivament. 

Per això, s’esta seguint un estil minimalista i sencill.

Estructura de la web

Primerament, s’ha fet una estructura esquematica de la web, és a dir, s’han distribuït cada una de les parts i com connectarien entre elles.

Aquesta és la distribució de la web d’O-STOCKS, com s’observa hi haurà bastants apartats i les xarxes socials i l’informació legal com per exemple les cookies + privacity estaran al footer.

WireFrames

Un cop hem distribuit la web esquematicament, toca fer-ho en forma d’esbos, per veure-ho d’una forma més visual. Per fer-ho s’han creat WireFrames, que són la representació de diferents parts de la web (Home, About, Productes…), distribuint on aniria cada element, com per exemple el menú, les imatges, el text i tots els elements que integren la pàgina web (sense concretar res, simplment col·locant elements).

Aquestes són les tres plantiles que s’han escollit per fer els WireFrames: Ryan Boxed, Expereon Bussines i Vilva, respectivament.

S’ha de destacar el fet de que les plantilles són gratuïtes i que, per tant, totes són molt similars. Per tant, el fet d’escollir una plantilla o l’altre es basa en petits detalls, com poden ser la seva distribució principal o la forma d’alguns títols i organització.

Tot i treballar aquestes tres, la principal que s’ha escollit es la Vilva, que és la que més encaixava amb el que es vol representar (veure’s entrada d’ecommerce 2: documentació).

Microsites

Per últim, un cop acabats els Wireframes de les tres plantilles, toca crear una pàgina especial pels productes. És a dir, pels productes es creara una pàgina independent, que no sigui de la plantilla (igualment haurà de seguir el model d’aquesta).

Per fer-ho s’ha utilitzat l’Adobe XD, i s’han recreat per pantalles d’ordinador, tablet i mòvil. 

Rocordem que les plantilles són bastant semblants, per tant es diferencierant per petits canvis i la plantilla escollida és la Vilva.

Vilva

Experon Bussines

Ryan Boxed

M20 ECOMERCE 03 Camins cretius

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.