ECOMMERCE: PER COMENÇAR A CREAR

Un cop documentat, toca començar el procés de creació. Això no vol dir que comencem a crear la pàgina web, abans es comença a agafar camins i a distribuir com seria la nostre web.

Punts importats

Abans de començar s’ha de recordar que es vol seguir els mateixs valors que s’han tingut en compte amb la marca i el manual.

Així doncs, volem representar seguretat, joventut, profesionalitat i qualitat, respectivament. 

Per això, s’esta seguint un estil minimalista i sencill.

Estructura de la web

Primerament, s’ha fet una estructura esquematica de la web, és a dir, s’han distribuït cada una de les parts i com connectarien entre elles.

Aquesta és la distribució de la web d’O-STOCKS, com s’observa hi haurà bastants apartats i les xarxes socials i l’informació legal com per exemple les cookies + privacity estaran al footer.

WireFrames

Un cop hem distribuit la web esquematicament, toca fer-ho en forma d’esbos, per veure-ho d’una forma més visual. Per fer-ho s’han creat WireFrames, que són la representació de diferents parts de la web (Home, About, Productes…), distribuint on aniria cada element, com per exemple el menú, les imatges, el text i tots els elements que integren la pàgina web (sense concretar res, simplment col·locant elements).

Aquestes són les tres plantiles que s’han escollit per fer els WireFrames: Ryan Boxed, Expereon Bussines i Vilva, respectivament.

S’ha de destacar el fet de que les plantilles són gratuïtes i que, per tant, totes són molt similars. Per tant, el fet d’escollir una plantilla o l’altre es basa en petits detalls, com poden ser la seva distribució principal o la forma d’alguns títols i organització.

Tot i treballar aquestes tres, la principal que s’ha escollit es la Vilva, que és la que més encaixava amb el que es vol representar (veure’s entrada d’ecommerce 2: documentació).

Microsites

Per últim, un cop acabats els Wireframes de les tres plantilles, toca crear una pàgina especial pels productes. És a dir, pels productes es creara una pàgina independent, que no sigui de la plantilla (igualment haurà de seguir el model d’aquesta).

Per fer-ho s’ha utilitzat l’Adobe XD, i s’han recreat per pantalles d’ordinador, tablet i mòvil. 

Rocordem que les plantilles són bastant semblants, per tant es diferencierant per petits canvis i la plantilla escollida és la Vilva.

Vilva

Experon Bussines

Ryan Boxed

M20 ECOMERCE 03 Camins cretius

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *