ANIMARCA O-STOCKS

Per questió de temps, acumulació d’enregues i desviacions de la plaificació del curs, les primeres activitats de l’animarca no s’han pogut fer. No és un problema, ja que tantes planificacions anteriors ens han servit per poder veure com es treballa a contratemps i poder tenir igualment una bona organització. 

En relació a la documentació, tot i no haver una entrega, s’ha hagut de fer igual, ja que sempre s’ha de fer per poder començar un projecte amb bons fonaments.

Aquesta entrega ha sigut fácil gràcies al spot fet d’una altre activitat, ja que el storyboard ja l’hem treballat i ha sigut fer el mateix, però amb la idea de la marca.

Així doncs, tenint en compte aquests dos problemes i el treball realizat, s’ha avanaçat molt correctament i ara toca seguir el mateix ritme per l’entrega final.

M20 ANIMARCA 07 Avaluació

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *