GUIÓ I STORYBOARD O-STOCKS

Per questió de temps, acumulació d’enregues i desviacions de la plaificació del curs, les primeres activitats de l’animarca no s’han pogut fer. No és un problema, ja que tantes planificacions anteriors ens han servit per poder veure com es treballa a contratemps i poder tenir igualment una bona organització. 

Així doncs, aquestra entrega realment comporta més treball del que es veu a primera vista, ja que tota la organització i documentació s’ha hagut de fer abans de començar realment el storyboard.

Primer de tot s’ha hagut de plantejar la idea del treball: s’han de fer dos vídeos, un de 10′ i l’altre de 60′ (màxim) per presentar la marca de forma animada.

Vídeo 10"

El vídeo de 10″ ha de ser amb una animació ràpida, que dongui joc a la marca.

Primer de tot s’ha buscat la temàtica i s’ha plantejat la idea d’una televisió, així que s’ha acabat decidint començar amb un fons negre i crar l’efecte de com s’encen un TV. Com quedava molt curt (tot i ser un màxim de 10′ només) i pobre, s’ha plantejat que un cop ences el TV i vista la marca, aquesta faci un petit salt i es torni a apagar el TV.

Aquesta idea realment no encaixava del tot amb el que es vol representar amb la marca, llavors s’ha plantejar primerament el vídeo de 60 segons (d’on és més fácil representar tots les valors de la marca i, apartir d’aquest, s’ha extret el vídeo curt.

Així doncs, el vídeo curt ha resultat ser la trepitjada d’una bamba (fent gran referencia a que es dedica la nostre marca) d’on surt la marca a la petjada que deixa la marca:

Vídeo 60"

El vídeo de 60″ serveix per presentar la marca. La idea que he agafat, ja que 60 segons resalment són bastants, ha sigut presentarho d’una forma més publicitaria, ja així pot captar més l’atenció i pot trasmnetre el mateix missatge.

El resum del vídeo seria: incialment en mostra una persona descontenta amb la seva forma de vestir, fins que es cansa i decideix vestir com ell vol, deixant enrere l’opinió dels altres.

M20 ANIMARCA 05 Guió i Storyboard

Navegación de la entrada


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *